โรงเรียนวัดกลางเกร็ด
หมู่ที่ 1 ถนนภูมิเวท  ตำบลบางตลาด  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2584-5344
ผู้บริหาร

นายธีระชัย หันยอ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ














สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/07/2012
ปรับปรุง 14/01/2015
สถิติผู้เข้าชม 201390
Page Views 226148
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.03 KB 109
แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.52 KB 118
แบบเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.75 KB 128
แบบเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.02 KB 131
แบบเบิกพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 131
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 155
แบบลาอุปสมบท Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 390
แบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 208
แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 108
แบบปิดกระดาษใบเสร็จ Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 159
กรอกคะแนนกลางภาคปลายภาคเทอม 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55 KB 206
กรอกคะแนนกลางภาคปลายภาคเทอม2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55 KB 137
บันทึกการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61 KB 178
บันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55 KB 119
บันทึกผลการเรียนรู้ตัวชี้วัด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48 KB 184
สรุปผลผลายปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57.5 KB 131
แบบรายงานผลการเรียนทุกชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 455 KB 252
รายชื่อนักเรียนปี 2555 ป.1-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 158.5 KB 281
pre o-net Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 494.86 KB 116
โรงเรียนวัดกลางเกร็ด
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ